div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "travel neck pillow"
36 找到的产品
价钱 USD 6.63 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mike
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 承兑交单 电汇
东莞Qsupport家居用品有限公司
Chashan Town,东莞, 中国 CN
地址: Chashan Town,东莞, 中国
价钱 USD 6.59 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Bert
 • 付款方式: 速汇金 承兑交单 付款交单 电汇
富多盛塑胶制品有限公司
Main Commercial Street,广州, 中国 CN
地址: Main Commercial Street,广州, 中国
价钱 USD 2.2 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris
 • 付款方式: 信用卡 付款交单 信用证 电汇
天长天佑玩具有限公司
Batian,天长市, 中国 CN
地址: Batian,天长市, 中国
价钱 USD 0.81 /Piece
最低 命令: 280
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane
 • 付款方式: 询单
上海小巴迪旅游用品有限公司
Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国 CN
地址: Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国
价钱 USD 1.62 /Piece
最低 命令: 220
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: derek lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.87 /Piece
最低 命令: 480
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lingli Feng
 • 付款方式: 询单
杭州圣意旅游新奇有限公司
2nd Floor, No. 1 Building, No.8 Jiuhuan RD., Jianggan District,杭, 中国 CN 1st
地址: 2nd Floor, No. 1 Building, No.8 Jiuhuan RD., Jianggan District,杭, 中国
价钱 USD 0.8 /Piece
最低 命令: 470
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lingli Feng
 • 付款方式: 询单
杭州圣意旅游新奇有限公司
2nd Floor, No. 1 Building, No.8 Jiuhuan RD., Jianggan District,杭, 中国 CN 1st
地址: 2nd Floor, No. 1 Building, No.8 Jiuhuan RD., Jianggan District,杭, 中国
价钱 USD 1.06 /Piece
最低 命令: 510
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Denis Zhang
 • 付款方式: 询单
吴江博姿纺织有限公司
No.4-113,Deer International Square,Shengze Town, Wujiang city,北京, 中国 CN 1st
地址: No.4-113,Deer International Square,Shengze Town, Wujiang city,北京, 中国
价钱 USD 1.3 /Piece
最低 命令: 240
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Cindy Chen
 • 付款方式: 询单
义乌市民贸易有限公司
Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国 CN 1st
地址: Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国
价钱 USD 1.97 /Piece
最低 命令: 460
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Cindy Chen
 • 付款方式: 询单
义乌市民贸易有限公司
Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国 CN 1st
地址: Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国
价钱 USD 0.51 /Piece
最低 命令: 370
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Cindy Chen
 • 付款方式: 询单
义乌市民贸易有限公司
Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国 CN 1st
地址: Beiyuan Ind. Zone, Beiyuan Stree,北京, 中国
价钱 USD 0.59 /Piece
最低 命令: 600
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jesse CHENG
 • 付款方式: 询单
深圳市兴源玩具有限公司
3/F, Lihenglong Indutrial Park, Zhiwuyuan Road, Nanlian , Longgang District,深圳, 中国 CN 1st
地址: 3/F, Lihenglong Indutrial Park, Zhiwuyuan Road, Nanlian , Longgang District,深圳, 中国
价钱 USD 6.11 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mike
 • 付款方式: 现金 PayPal 付款交单 电汇
东莞Qsupport家居用品有限公司
Chashan Town,东莞, 中国 CN 1st
地址: Chashan Town,东莞, 中国
价钱 USD 2.39 /Pieces
最低 命令: 5
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Annie
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 信用证 电汇
杭州中路进出口有限公司
Main Business Lane,杭, 中国 CN 1st
地址: Main Business Lane,杭, 中国
价钱 USD 2.23 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jolly
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 信用证 电汇
深圳Byriver有限公司
22 Wanli Road,深圳, 中国 CN 1st
地址: 22 Wanli Road,深圳, 中国
价钱 USD 7.32 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 信用卡 付款交单 信用证 电汇
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 1.5-2 /Units
最低 命令: 500
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lisa
 • 付款方式: 电汇 信用证 付款交单 承兑交单 速汇金 信用卡 PayPal 西联汇款 现金 第三方托管
苏州博兴工贸有限公司
SuNan Industry Luzhi,苏州, 中国 CN 1st
地址: SuNan Industry Luzhi,苏州, 中国
价钱 USD 7.59 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jolly
 • 付款方式: 信用卡 付款交单 信用证 电汇
深圳Byriver有限公司
22 Wanli Road,深圳, 中国 CN 1st
地址: 22 Wanli Road,深圳, 中国
价钱 USD 8.26 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rogger
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 付款交单 电汇
Ace-top(中国)有限公司
Rm 305 A Ship, No.31 North Huanzhen Rd, Jiangshan Industrial Park, Ningbo,宁波, 中国 CN 1st
地址: Rm 305 A Ship, No.31 North Huanzhen Rd, Jiangshan Industrial Park, Ningbo,宁波, 中国
价钱 USD 2.41 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: vina
 • 付款方式: 第三方托管 承兑交单 信用证 电汇
东阳市迈尔家纺有限公司
Lianhua,金华, 中国 CN 1st
地址: Lianhua,金华, 中国
价钱 USD 2.45 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: NANCY
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
上海家居礼品有限公司
Minyao road,上海, 中国 CN 1st
地址: Minyao road,上海, 中国
价钱 USD 2.32 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane
 • 付款方式: PayPal 速汇金 信用证 电汇
上海小巴迪旅游用品有限公司
Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国 CN 1st
地址: Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国
价钱 USD 0.16 /Pieces
最低 命令: 2100
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Leo Wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4.38 /Piece
最低 命令: 210
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: derek lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 9.57 /Piece
最低 命令: 360
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: derek lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6.53 /Piece
最低 命令: 180
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: derek lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4 /Piece
最低 命令: 310
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 0.43 /Piece
最低 命令: 690
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 258.45 /Piece
最低 命令: 4
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rogger
 • 付款方式: 询单
Ace-top(中国)有限公司
Rm 305 A Ship, No.31 North Huanzhen Rd, Jiangshan Industrial Park, Ningbo,宁波, 中国 CN 1st
地址: Rm 305 A Ship, No.31 North Huanzhen Rd, Jiangshan Industrial Park, Ningbo,宁波, 中国
价钱 USD 1.55 /Piece
最低 命令: 180
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane
 • 付款方式: 询单
上海小巴迪旅游用品有限公司
Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国 CN 1st
地址: Room 613,Tianke International Building,No.1090,Pingliang Road,上海, 中国
价钱 USD 7.82 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 2 /Piece
最低 命令: 270
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 3.38 /Piece
最低 命令: 490
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 1.2 /Piece
最低 命令: 590
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: NANCY
 • 付款方式: 询单
上海家居礼品有限公司
Minyao road,上海, 中国 CN 1st
地址: Minyao road,上海, 中国
价钱 USD 57.02 /Piece
最低 命令: 320
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
临海市佳利科塑胶制品有限公司
SHIQI,宁波, 中国 CN 1st
地址: SHIQI,宁波, 中国
价钱 USD 1.56 /Piece
最低 命令: 230
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: derek lin
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务