div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "surgical gown"
1193 找到的产品
价钱 USD 1.58 /KGs
最低 命令: 30
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jason
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
浙江贝纳特制造厂
167 Tianmushan Rd,杭, 中国 CN
地址: 167 Tianmushan Rd,杭, 中国
价钱 USD 0.68 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Carrie
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
Phoemix特种纺织有限公司
Industrial Park, Huashi Town,北京, 中国 CN
地址: Industrial Park, Huashi Town,北京, 中国
价钱 USD 8.8 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Weir
 • 付款方式: 第三方托管 现金 西联汇款 电汇
湖北鸿林防护有限公司
Jingwu Rd., Hankou,武汉, 中国 CN
地址: Jingwu Rd., Hankou,武汉, 中国
价钱 USD 9.01 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Peter
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 承兑交单 电汇
中国华美实业有限公司
Gu Bei Dong Road 500, Bao Shan District,上海, 中国 CN
地址: Gu Bei Dong Road 500, Bao Shan District,上海, 中国
价钱 USD 9.23 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jambor
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 付款交单 电汇
Surnwi塑料企业
Bai Zhang Rd,宁波, 中国 CN
地址: Bai Zhang Rd,宁波, 中国
价钱 USD 0.81 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: J
 • 付款方式: 承兑交单 付款交单 信用证 电汇
Nexone Holdings
Main Business Road,深圳, 中国 CN
地址: Main Business Road,深圳, 中国
价钱 USD 0.62 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Gina
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 承兑交单 电汇
星光无纺布制品有限公司
Room 1502, Wuhan Plaza Building No. 1,武汉, 中国 CN
地址: Room 1502, Wuhan Plaza Building No. 1,武汉, 中国
价钱 USD 1.49 /KGs
最低 命令: 2
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: staci
 • 付款方式: 第三方托管 付款交单 信用证 电汇
Kingtexnonwovens Co.,Ltd
Majiabu West Road,北京, 中国 CN
地址: Majiabu West Road,北京, 中国
价钱 USD 0.82 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Darcy
 • 付款方式: 西联汇款 速汇金 付款交单 电汇
山东比诺姆织造有限公司
End Of Beihai Road,潍坊, 中国 CN
地址: End Of Beihai Road,潍坊, 中国
价钱 USD 0.78 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Barry
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 付款交单 电汇
河南美凯贸易有限公司
Jingsan,郑州, 中国 CN
地址: Jingsan,郑州, 中国
价钱 USD 1.65 /Piece
最低 命令: 5000
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Eva
 • 付款方式: 询单
安徽国宏工贸有限公司
Main Business Street,合肥, 中国 CN
地址: Main Business Street,合肥, 中国
价钱 USD 75 /Piece
最低 命令: 8
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lyn Xiao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.23 /Kilogram
最低 命令: 1700
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kevin
 • 付款方式: 询单
上海精益医疗​​用品有限公司
F building,No.1505 xinfei road,songjiang district,shanghai, china,上海, 中国 CN
地址: F building,No.1505 xinfei road,songjiang district,shanghai, china,上海, 中国
价钱 USD 0.21 /Piece
最低 命令: 18000
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: J
 • 付款方式: 询单
Nexone Holdings
Main Business Road,深圳, 中国 CN
地址: Main Business Road,深圳, 中国
价钱 USD 0.15 /Piece
最低 命令: 78000
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cathy
 • 付款方式: 询单
福建精密机械贸易有限公司
Minxing Bldg,817 Northern Rd,福州, 中国 CN
地址: Minxing Bldg,817 Northern Rd,福州, 中国
价钱 USD 0.02 /Piece
最低 命令: 91000
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wenyuan
 • 付款方式: 询单
仙桃金虹卫生用品有限公司
11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国 CN
地址: 11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国
价钱 USD 45 /Piece
最低 命令: 9
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Darcy Zhu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 15 /Piece
最低 命令: 6
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kevin
 • 付款方式: 询单
江苏福瑞斯特一次性用品有限公司
Yangguang Garden, Sanmao Town,扬州, 中国 CN
地址: Yangguang Garden, Sanmao Town,扬州, 中国
价钱 USD 0.24 /Piece
最低 命令: 14000
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Carlin
 • 付款方式: 询单
石家庄邦环实业有限公司
Shijiazhuang Bonghuan Industrial Co., Ltd,石家庄, 中国 CN
地址: Shijiazhuang Bonghuan Industrial Co., Ltd,石家庄, 中国
价钱 USD 0.03 /Piece
最低 命令: 71000
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lena
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.35 /Piece
最低 命令: 30000
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: molina sun
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.27 /Piece
最低 命令: 18000
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ada
 • 付款方式: 询单
仙桃市凌阳塑胶有限公司
Yanhe Road,仙桃, 中国 CN
地址: Yanhe Road,仙桃, 中国
价钱 USD 55.06 /Set
最低 命令: 9
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Joseph
 • 付款方式: 询单
无锡幼儿生物医药产品公司
Yangjian town Industrial District,Xishan area,无锡, 中国 CN
地址: Yangjian town Industrial District,Xishan area,无锡, 中国
价钱 USD 0.53 /Piece
最低 命令: 25000
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sandy Hu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.57 /Piece
最低 命令: 18000
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lyn Xiao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 120 /Piece
最低 命令: 45
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Erin Guo
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 35 /Piece
最低 命令: 20
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: binner zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.03 /Piece
最低 命令: 2600
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Margaret
 • 付款方式: 询单
湖北Yuneken无纺布有限公司
Pengchang Town,仙桃, 中国 CN
地址: Pengchang Town,仙桃, 中国
价钱 USD 6 /Piece
最低 命令: 70
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wenyuan
 • 付款方式: 询单
仙桃金虹卫生用品有限公司
11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国 CN
地址: 11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国
价钱 USD 0.25 /Piece
最低 命令: 6500
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Joseph
 • 付款方式: 询单
无锡幼儿生物医药产品公司
Yangjian town Industrial District,Xishan area,无锡, 中国 CN
地址: Yangjian town Industrial District,Xishan area,无锡, 中国
价钱 USD 0.21 /Piece
最低 命令: 12000
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Alex
 • 付款方式: 询单
HORNWELL ULTRASONIC
Hu du qu, Chi ni zhen,广州, 中国 CN
地址: Hu du qu, Chi ni zhen,广州, 中国
价钱 USD 0.25 /Piece
最低 命令: 2600
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Margaret
 • 付款方式: 询单
湖北Yuneken无纺布有限公司
Pengchang Town,仙桃, 中国 CN
地址: Pengchang Town,仙桃, 中国
价钱 USD 0.44 /Piece
最低 命令: 4000
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Michael
 • 付款方式: 询单
山东Mewwey防护有限公司
447 Funhe Road,东营, 中国 CN
地址: 447 Funhe Road,东营, 中国
价钱 USD 0.1 /Piece
最低 命令: 9900
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Alexander
 • 付款方式: 询单
武汉吉祥工贸有限公司
LuGouqiao Road 1#,武汉, 中国 CN
地址: LuGouqiao Road 1#,武汉, 中国
价钱 USD 0.3 /Piece
最低 命令: 18000
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: huang
 • 付款方式: 询单
仙桃晨光塑料有限公司
Gongqingchuangyeyuan,仙桃, 中国 CN
地址: Gongqingchuangyeyuan,仙桃, 中国
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 75000
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wenyuan
 • 付款方式: 询单
仙桃金虹卫生用品有限公司
11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国 CN
地址: 11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国
价钱 USD 0.8 /Piece
最低 命令: 70000
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Henry
 • 付款方式: 询单
苏州尼特医疗用品有限公司
Main Trade Street,苏州, 中国 CN
地址: Main Trade Street,苏州, 中国
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 3300
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Margaret
 • 付款方式: 询单
湖北Yuneken无纺布有限公司
Pengchang Town,仙桃, 中国 CN
地址: Pengchang Town,仙桃, 中国
价钱 USD 0.04 /Piece
最低 命令: 5400
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lucy
 • 付款方式: 询单
南通匡德纺织有限公司
72 Chenggang Road,南通, 中国 CN
地址: 72 Chenggang Road,南通, 中国
价钱 USD 0.03 /Piece
最低 命令: 86000
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wenyuan
 • 付款方式: 询单
仙桃金虹卫生用品有限公司
11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国 CN
地址: 11DUN SHAZUI JIAHANG ECONOMIC ZONE,仙桃, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务