div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "shopping carry bag "
170 找到的产品
价钱 USD 1.01 /Kilogram
最低 命令: 1700
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Ling H
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.01 /Piece
最低 命令: 11000
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lyn Ma
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.07 /Piece
最低 命令: 11000
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Michelle Wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.05 /Piece
最低 命令: 19000
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sandy Wu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.59 /Piece
最低 命令: 3700
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wendy wu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 6100
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Joy Zheng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.29 /Piece
最低 命令: 6000
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kevin
 • 付款方式: 询单
合肥天丰塑料机械有限公司
Shuangfeng Industrial Zone,合肥, 中国 CN 1st
地址: Shuangfeng Industrial Zone,合肥, 中国
价钱 USD 0.65 /Piece
最低 命令: 3100
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Neil
 • 付款方式: 询单
烟台BAGEASE塑料制品有限公司
1-320 #128 DONG FENG ROAD,海阳, 中国 CN 1st
地址: 1-320 #128 DONG FENG ROAD,海阳, 中国
价钱 USD 0.16 /Piece
最低 命令: 5100
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Steven Xin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.28 /Piece
最低 命令: 7600
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Oliver
 • 付款方式: 询单
合旺塑胶制品有限公司
Tutang, Changping town,东莞, 中国 CN 1st
地址: Tutang, Changping town,东莞, 中国
价钱 USD 0.75 /Piece
最低 命令: 7000
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Alex yang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.42 /Piece
最低 命令: 3000
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jian
 • 付款方式: 询单
中国无锡友谊机械厂
new industry zone,无锡, 中国 CN 1st
地址: new industry zone,无锡, 中国
价钱 USD 0.37 /Piece
最低 命令: 4000
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: cai yishu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.13 /Piece
最低 命令: 3700
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lu Nancy
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.84 /Piece
最低 命令: 3500
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Roger Wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.25 /Piece
最低 命令: 5300
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: rookie Lai
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.2 /Piece
最低 命令: 7400
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lin lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.43 /Piece
最低 命令: 5000
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kitty
 • 付款方式: 询单
EBM生物降解材料有限公司
Chashan,茶山, 中国 CN 1st
地址: Chashan,茶山, 中国
价钱 USD 0.06 /Piece
最低 命令: 7200
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: April Gao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.37 /Piece
最低 命令: 7700
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Huang Yan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.17 /Piece
最低 命令: 4300
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Huang Yan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.29 /Piece
最低 命令: 4600
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rainy peng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.47 /Piece
最低 命令: 7500
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Misheal
 • 付款方式: 询单
温州瑞智包装机械有限公司
zhenglou industrial zone,温州, 中国 CN 1st
地址: zhenglou industrial zone,温州, 中国
价钱 USD 0.11 /Piece
最低 命令: 3500
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Gavin Zhu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.71 /Piece
最低 命令: 7400
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rainy Li
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.65 /Piece
最低 命令: 4500
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sun pitter
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.18 /Piece
最低 命令: 7800
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: tony zhao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.53 /Piece
最低 命令: 8000
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rainy Li
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.27 /Piece
最低 命令: 4600
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Desin Meng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.13 /Piece
最低 命令: 5900
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sophia Chen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.22 /Piece
最低 命令: 3200
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jennifer lee
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.52 /Piece
最低 命令: 4100
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Shirley Wen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.79 /Piece
最低 命令: 5200
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Linda Peng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.07 /Piece
最低 命令: 3800
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Linda Peng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.79 /Piece
最低 命令: 4200
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: berry zheng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.06 /Piece
最低 命令: 3600
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Guangli Liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.13 /Piece
最低 命令: 6700
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Swallow Zheng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.71 /Piece
最低 命令: 3300
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: L
 • 付款方式: 询单
中国包装工业股份有限公司
No.610-611,ShunJing Trade Center,No.855, Industrial Avenue South,广州, 中国 CN 1st
地址: No.610-611,ShunJing Trade Center,No.855, Industrial Avenue South,广州, 中国
价钱 USD 0.27 /Piece
最低 命令: 7500
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ruby Huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.33 /Piece
最低 命令: 5300
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lisa lee
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务