div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "plastic box"
5000 找到的产品
价钱 USD 300000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Waley Pan
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 信用证 电汇
河南利保贸易有限公司
west door, 3/F, 4 unit, building No. 8 , Xingtun village, Jicheng street office, zhengdong new District, Zhengzhou,郑州, 中国 CN
地址: west door, 3/F, 4 unit, building No. 8 , Xingtun village, Jicheng street office, zhengdong new District, Zhengzhou,郑州, 中国
价钱 USD 0.2 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Louis Wang
 • 付款方式: 速汇金 承兑交单 付款交单 电汇
东科(深圳)实业发展有限公司
C building,Youcheng industrial zone,Zhangkengjing village,Guanlan town,Baoan district,Shenzhen,China,深圳, 中国 CN
地址: C building,Youcheng industrial zone,Zhangkengjing village,Guanlan town,Baoan district,Shenzhen,China,深圳, 中国
价钱 USD 0.1 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Kate Wu
 • 付款方式: PayPal 速汇金 信用证 电汇
厦门协发真空成型包装有限公司
4th Floor,Building 5,No.19 Fengling Rd 2,Tongan,厦门, 中国 CN
地址: 4th Floor,Building 5,No.19 Fengling Rd 2,Tongan,厦门, 中国
价钱 USD 1.2 /Sets
最低 命令: 10
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: WU
 • 付款方式: PayPal 信用卡 信用证 电汇
杰杰雅日用品有限公司
Main Commercial Avenue,杭, 中国 CN
地址: Main Commercial Avenue,杭, 中国
价钱 USD 4.73 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tianjin
 • 付款方式: 信用卡 承兑交单 付款交单 电汇
天津喜悦机械
Main Financial Avenue,天津, 中国 CN
地址: Main Financial Avenue,天津, 中国
价钱 USD 0.42 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用卡 电汇
价钱 USD 0.05 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: marilyn
 • 付款方式: 现金 西联汇款 速汇金 电汇
大连天地艺国际有限公司
No.2302 Yinzhou International Building, #11 Qiyi Street,大连, 中国 CN
地址: No.2302 Yinzhou International Building, #11 Qiyi Street,大连, 中国
价钱 USD 0.06 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ms
 • 付款方式: 西联汇款 承兑交单 信用证 电汇
广东益源塑料有限公司
Main Commercial Zone,广州, 中国 CN
地址: Main Commercial Zone,广州, 中国
价钱 USD 50 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Eric
 • 付款方式: PayPal 承兑交单 付款交单 电汇
价钱 USD 1.24 /Piece
最低 命令: 1600
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ruth zhou
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5.78 /Piece
最低 命令: 230
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Bryan
 • 付款方式: 询单
宁波维格林进出口有限公司
Zhangjiatan Village, Gulin Town, Yinzhou District, Ningbo,P.R.C,宁波, 中国 CN
地址: Zhangjiatan Village, Gulin Town, Yinzhou District, Ningbo,P.R.C,宁波, 中国
价钱 USD 0.37 /Piece
最低 命令: 740000
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: elsa Lau
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.92 /Piece
最低 命令: 9000
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ken Liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.71 /Piece
最低 命令: 2500
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kit Kwok
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.71 /Piece
最低 命令: 1100
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sunny He
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.15 /Piece
最低 命令: 670
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Vicky Zhou
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.09 /Piece
最低 命令: 730
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie
 • 付款方式: 询单
盖业有限公司
Main Financial Lane,北京, 中国 CN
地址: Main Financial Lane,北京, 中国
价钱 USD 0.01 /Piece
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 89%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jay Chen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.78 /Piece
最低 命令: 510
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Alisa Huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.84 /Piece
最低 命令: 660
 • 反应速度: 85%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Vanessa
 • 付款方式: 询单
辉泰企业股份有限公司
14F, No.598, Wen Shin Rd., sec2,台中, 台湾 TW
地址: 14F, No.598, Wen Shin Rd., sec2,台中, 台湾
价钱 USD 0.92 /Piece
最低 命令: 4200
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: pianpian
 • 付款方式: 询单
德尔森橡塑有限公司
xushan cixi,宁波, 中国 CN
地址: xushan cixi,宁波, 中国
价钱 USD 3.82 /Piece
最低 命令: 980
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ms
 • 付款方式: 询单
广东益源塑料有限公司
Main Commercial Zone,广州, 中国 CN
地址: Main Commercial Zone,广州, 中国
价钱 USD 0.46 /Piece
最低 命令: 1800
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: kate
 • 付款方式: 询单
杭州爱华文具有限公司
Jincheng Rd,杭, 中国 CN
地址: Jincheng Rd,杭, 中国
价钱 USD 23.82 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: yedda wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.16 /Piece
最低 命令: 25000
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: David Zhou
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.16 /Piece
最低 命令: 22000
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: nancy yang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4.2 /Piece
最低 命令: 150
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy
 • 付款方式: 询单
宁波珠峰外壳有限公司
1201 Central Building,Hushan Street,Cixi,宁波, 中国 CN
地址: 1201 Central Building,Hushan Street,Cixi,宁波, 中国
价钱 USD 8.6 /Piece
最低 命令: 170000
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Denny Shi
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 13.47 /Piece
最低 命令: 170000
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wei jessie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.76 /Piece
最低 命令: 18000
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: kimi
 • 付款方式: 询单
宁波西诺沃国际有限公司
Tiantong,宁波, 中国 CN
地址: Tiantong,宁波, 中国
价钱 USD 0.67 /Piece
最低 命令: 730
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: zhang allen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 22.54 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Simon
 • 付款方式: 询单
深圳Hipower有限公司
Bantian,深圳, 中国 CN
地址: Bantian,深圳, 中国
价钱 USD 0.44 /Piece
最低 命令: 1100
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: donghai xie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.75 /Piece
最低 命令: 1600
 • 反应速度: 95%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sara
 • 付款方式: 询单
SARA CHEN INTERNATIONAL CO。,LTD。
1F., No.155, Tun Hwang Road,,台北, 台湾 TW
地址: 1F., No.155, Tun Hwang Road,,台北, 台湾
价钱 USD 0.37 /Piece
最低 命令: 2500
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Simon
 • 付款方式: 询单
厦门VA供应有限公司
20G, Bilida,厦门, 中国 CN
地址: 20G, Bilida,厦门, 中国
价钱 USD 0.32 /Piece
最低 命令: 1700
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sharon
 • 付款方式: 询单
TOP-POP CO。,ltd
4F, No.796, YunQiao Rd, Pudong New District,上海, 中国 CN
地址: 4F, No.796, YunQiao Rd, Pudong New District,上海, 中国
价钱 USD 1.37 /Piece
最低 命令: 810
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Nikki huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.09 /Piece
最低 命令: 2600
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tina
 • 付款方式: 询单
郑州市球阀密封包装有限公司
No.15,Wenhua Rd,郑州, 中国 CN
地址: No.15,Wenhua Rd,郑州, 中国
价钱 USD 0.26 /Piece
最低 命令: 2900
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: cathy li
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.91 /Piece
最低 命令: 1300
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ANDY CHEN
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务