div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "jamun"
6 找到的产品
价钱 USD 3200 /Sets
最低 命令: 30
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lisa Chen
 • 付款方式: 询单
义乌市快乐派对工艺品厂
Qingkou Ind. Zone, Jiangdong Street,义乌, 中国 CN
地址: Qingkou Ind. Zone, Jiangdong Street,义乌, 中国
价钱 USD 0.88 /Sets
最低 命令: 190
 • 反应速度: 92%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Candice Zeng
 • 付款方式: 询单
Flat Rm A5 1/F Mackenny Center 660-662 Castle Peak Road Cheung Sha Wan KL,HK,香港, 香港 HK 1st
地址: Flat Rm A5 1/F Mackenny Center 660-662 Castle Peak Road Cheung Sha Wan KL,HK,香港, 香港
价钱 USD 1.14 /Sets
最低 命令: 280
 • 反应速度: 100%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Candice Zeng
 • 付款方式: 询单
Flat Rm A5 1/F Mackenny Center 660-662 Castle Peak Road Cheung Sha Wan KL,HK,香港, 香港 HK 1st
地址: Flat Rm A5 1/F Mackenny Center 660-662 Castle Peak Road Cheung Sha Wan KL,HK,香港, 香港
价钱 USD 8500 /Sets
最低 命令: 15
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. John Han
 • 付款方式: 询单
龙口市宇韵工艺品有限公司
NO.398 North Huancheng Road, Dongcheng Distric,龙口, 中国 CN 1st
地址: NO.398 North Huancheng Road, Dongcheng Distric,龙口, 中国
价钱 USD 40 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Nancy Xie
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 信用证 电汇
西安DN生物有限公司
Room 311, Lianhu Road,Lianhu District, Xian ,710003 China,北京, 中国 CN 1st
地址: Room 311, Lianhu Road,Lianhu District, Xian ,710003 China,北京, 中国
价钱 USD 55 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sunny Wang
 • 付款方式: 询单
保定利兹贸易商务有限公司
B-1-501, Hua Hai Fu Xing Ge,保定, 中国 CN 1st
地址: B-1-501, Hua Hai Fu Xing Ge,保定, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务