div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "inner wear"
68 找到的产品
价钱 USD 6.3 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Simon Song
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 付款交单 电汇
无锡市梅奥服饰有限公司
Dongbeitang Town,Shixin Road,No.888,无锡, 中国 CN
地址: Dongbeitang Town,Shixin Road,No.888,无锡, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 90
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Karen Wang
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用卡 电汇
福州阿壹服饰有限公司
3F, Building No. 5 Fuzhou Cross-Strait Creative Industrial Garden,Jingong Road, Cangshan District,福州, 中国 CN
地址: 3F, Building No. 5 Fuzhou Cross-Strait Creative Industrial Garden,Jingong Road, Cangshan District,福州, 中国
价钱 USD 0.7 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Joy Zheng
 • 付款方式: PayPal 承兑交单 信用证 电汇
泉州BKD童装有限公司
Dalong Industrial Building,No.88 Jingong Road,Licheng District,泉州, 中国 CN
地址: Dalong Industrial Building,No.88 Jingong Road,Licheng District,泉州, 中国
价钱 USD 0.55 /Pieces
最低 命令: 5
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. yi wang
 • 付款方式: 西联汇款 承兑交单 付款交单 电汇
义乌市亚沃服装厂
No. 6, Building 14, Qiaodong No. 3 District, Jiangdong Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, China,义乌, 中国 CN
地址: No. 6, Building 14, Qiaodong No. 3 District, Jiangdong Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, China,义乌, 中国
价钱 USD 7 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Grace Anne
 • 付款方式: PayPal 速汇金 信用证 电汇
西安松柏科技有限公司
I-City 2-0718,深圳, 中国 CN 1st
地址: I-City 2-0718,深圳, 中国
价钱 USD 6.74 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Bill Huang
 • 付款方式: 现金 速汇金 付款交单 电汇
温岭Selen工艺品厂
410,Changsha Village,Chennan Town,Wenling City,温岭市, 中国 CN 1st
地址: 410,Changsha Village,Chennan Town,Wenling City,温岭市, 中国
价钱 USD 6.89 /Pieces
最低 命令: 5
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. James Shi
 • 付款方式: PayPal 承兑交单 信用证 电汇
石狮华联纺织贸易有限公司
Lianzhong Industry Zone, Hanjiang,Shishi, Fujian, China,石狮, 中国 CN 1st
地址: Lianzhong Industry Zone, Hanjiang,Shishi, Fujian, China,石狮, 中国
价钱 USD 7.13 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sofia Liang
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 信用卡 电汇
丰收SPF纺织有限公司
Room1801 Building 6, SOHO New Town, No.88 Jiangguo Road, Chaoyang District,北京, 中国 CN 1st
地址: Room1801 Building 6, SOHO New Town, No.88 Jiangguo Road, Chaoyang District,北京, 中国
价钱 USD 9.54 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 88%
 • 货币: KRW,USD
 • 语言: English, Korean
 • 联系人: Mr. TaeWook Kim
 • 付款方式: 西联汇款 速汇金 付款交单 电汇
TNJ
2nd floor,87-7 Pungdam-dong,汉城, 韩国 KR 1st
地址: 2nd floor,87-7 Pungdam-dong,汉城, 韩国
价钱 USD 6.91 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Anderson Jones Hao
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 信用证 电汇
大太阳科技股份有限公司
No. 80, Sec 2 Kwang Fu Rd.,台北, 台湾 TW 1st
地址: No. 80, Sec 2 Kwang Fu Rd.,台北, 台湾
价钱 USD 7.08 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. John Smith
 • 付款方式: 现金 承兑交单 付款交单 电汇
威德贸易(英国)有限公司
SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港 HK 1st
地址: SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港
价钱 USD 7 /Pieces
最低 命令: 5
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Keven Tong
 • 付款方式: PayPal 付款交单 信用证 电汇
东莞欧派瑜伽服制造有限公司
HengLi Town,东莞, 中国 CN 1st
地址: HengLi Town,东莞, 中国
价钱 USD 7.99 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Alina Chen
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 速汇金 电汇
东莞超时尚反光材料有限公司
#1 Hexi road Jinxing Industrial zone Jinmei village Changping Town,东莞, 中国 CN 1st
地址: #1 Hexi road Jinxing Industrial zone Jinmei village Changping Town,东莞, 中国
价钱 USD 6.18 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 84%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sandy Tsai
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 付款交单 电汇
BOURTEX,INC。
No.6, Sec.3 Liu Chuan West Road,台中, 台湾 TW 1st
地址: No.6, Sec.3 Liu Chuan West Road,台中, 台湾
价钱 USD 7.14 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Jean Yuan
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
东莞丰彩制衣有限公司
Factory Bldg., Lane 1, Kangle 3rd Street, Weiyuan, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China (Mainland),东光, 中国 CN 1st
地址: Factory Bldg., Lane 1, Kangle 3rd Street, Weiyuan, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China (Mainland),东光, 中国
价钱 USD 7.77 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amanda Zhang
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 承兑交单 电汇
厦门Efashion国际贸易有限公司
No.148 Wuyuan Xisanli,Huli District,厦门, 中国 CN 1st
地址: No.148 Wuyuan Xisanli,Huli District,厦门, 中国
价钱 USD 7.92 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. John Smith
 • 付款方式: 现金 速汇金 付款交单 电汇
威德贸易(英国)有限公司
SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港 HK 1st
地址: SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港
价钱 USD 6.05 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Kitty Huang
 • 付款方式: 现金 速汇金 信用证 电汇
深圳远洋实业有限公司
Room 412, No.10 Building, Longgang Road, Longgang District,深圳, 中国 CN 1st
地址: Room 412, No.10 Building, Longgang Road, Longgang District,深圳, 中国
价钱 USD 7.88 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. John Smith
 • 付款方式: 速汇金 承兑交单 信用证 电汇
威德贸易(英国)有限公司
SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港 HK 1st
地址: SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港
价钱 USD 7.06 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 79%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. John Smith
 • 付款方式: PayPal 付款交单 信用证 电汇
威德贸易(英国)有限公司
SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港 HK 1st
地址: SILVERCORP INTL TOWER,香港, 香港
价钱 USD 7.81 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jamie Liu
 • 付款方式: 现金 承兑交单 付款交单 电汇
东莞紫塔服饰有限公司
No.4 Lane 6.Hengtou,Jiumenzhai,东莞, 中国 CN 1st
地址: No.4 Lane 6.Hengtou,Jiumenzhai,东莞, 中国
价钱 USD 6.87 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 75%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Kai-Wei Jerry Liu
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 速汇金 电汇
幻想企业股份有限公司
8F, No. 75, Sec. 4, NanKing East Road,台北, 台湾 TW 1st
地址: 8F, No. 75, Sec. 4, NanKing East Road,台北, 台湾
价钱 USD 6.35 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sofia Liang
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用证 电汇
丰收SPF纺织有限公司
Room1801 Building 6, SOHO New Town, No.88 Jiangguo Road, Chaoyang District,北京, 中国 CN 1st
地址: Room1801 Building 6, SOHO New Town, No.88 Jiangguo Road, Chaoyang District,北京, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 60
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Aaron Li
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用卡 电汇
嘉兴迪沃服饰有限公司
2/F,3rd Building, No.2176 Fanggong Road,嘉兴, 中国 CN 1st
地址: 2/F,3rd Building, No.2176 Fanggong Road,嘉兴, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 5
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lisa Hua
 • 付款方式: 第三方托管 现金 速汇金 电汇
浙江万宇针织有限公司
NO. 308, BEIYUAN ROAD,义乌, 中国 CN 1st
地址: NO. 308, BEIYUAN ROAD,义乌, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 70
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Daven Zheng
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 信用证 电汇
宁波博泰尔进出口有限公司
704RM,GREATE INT,500 #TANGKANG MIDDLE ROAD,SOUTH CBD NINGBO,宁波, 中国 CN 1st
地址: 704RM,GREATE INT,500 #TANGKANG MIDDLE ROAD,SOUTH CBD NINGBO,宁波, 中国
价钱 USD 0.75 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Alice Liu
 • 付款方式: 西联汇款 承兑交单 信用证 电汇
广州卡尔德服装有限公司
Rm. 208, No. 1303, Jichang Rd., Baiyun Dist,广州, 中国 CN 1st
地址: Rm. 208, No. 1303, Jichang Rd., Baiyun Dist,广州, 中国
价钱 USD 0.68 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Molly wang
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 付款交单 电汇
东莞佳豪服装服饰有限公司
Sixth Industrial Zone, Nanzha, Humen Twon, Dongguan City, Guangdong Province, China,东莞, 中国 CN 1st
地址: Sixth Industrial Zone, Nanzha, Humen Twon, Dongguan City, Guangdong Province, China,东莞, 中国
价钱 USD 0.53 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. chuck choi
 • 付款方式: 现金 西联汇款 速汇金 电汇
普宁市彩石红冠针织制衣有限公司
Hongde Building, Hudong Village, Liusha,普宁, 中国 CN 1st
地址: Hongde Building, Hudong Village, Liusha,普宁, 中国
价钱 USD 0.64 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 90%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Kai-Wei Jerry Liu
 • 付款方式: 信用卡 付款交单 信用证 电汇
幻想企业股份有限公司
8F, No. 75, Sec. 4, NanKing East Road,台北, 台湾 TW 1st
地址: 8F, No. 75, Sec. 4, NanKing East Road,台北, 台湾
价钱 USD 0.64 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amy Ying
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 承兑交单 电汇
义乌市轩逸进出口有限公司
Room 70821, 5F, International Trade Mart, Yiwu City, China,义乌, 中国 CN 1st
地址: Room 70821, 5F, International Trade Mart, Yiwu City, China,义乌, 中国
价钱 USD 0.58 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Able Cui
 • 付款方式: 现金 承兑交单 付款交单 电汇
杭州门罗时装有限公司
Fuyang,杭, 中国 CN 1st
地址: Fuyang,杭, 中国
价钱 USD 0.68 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Ella Su
 • 付款方式: PayPal 承兑交单 付款交单 电汇
义乌市苏福服装厂
Yiwu Sue Lucky Garments Factory Operational Address: 85 Minsheng Rd., Suxi Industrial Park, Yiwu, Zhejiang,义乌, 中国 CN 1st
地址: Yiwu Sue Lucky Garments Factory Operational Address: 85 Minsheng Rd., Suxi Industrial Park, Yiwu, Zhejiang,义乌, 中国
价钱 USD 0.51 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Rebecca Zhang
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 承兑交单 电汇
广州飞明实业有限公司
Unit 1104,Baiyun Greenland Centre, Yunchengxi Road,Baiyun District,广州, 中国 CN 1st
地址: Unit 1104,Baiyun Greenland Centre, Yunchengxi Road,Baiyun District,广州, 中国
价钱 USD 0.77 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Jianying Gu
 • 付款方式: 现金 付款交单 信用证 电汇
厦门英杰利服饰有限公司
31f-A zhongxin Huiyang Apartment Building,North Hubin Road,Xiamen City, Fujian province, China,北京, 中国 CN 1st
地址: 31f-A zhongxin Huiyang Apartment Building,North Hubin Road,Xiamen City, Fujian province, China,北京, 中国
价钱 USD 0.59 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Edward Tsang
 • 付款方式: 第三方托管 现金 速汇金 电汇
无锡日升纺织有限公司
RM95-1103,MinFengXiYuan bldg.,MinFeng road, beitang district, wuxi city, jiangsu province,无锡, 中国 CN 1st
地址: RM95-1103,MinFengXiYuan bldg.,MinFeng road, beitang district, wuxi city, jiangsu province,无锡, 中国
价钱 USD 0.67 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amy Yao
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 承兑交单 电汇
晋江市佳富恩服装织造有限公司
Building A,Wuli Electricity garden,Jinjiang city,泉州, 中国 CN 1st
地址: Building A,Wuli Electricity garden,Jinjiang city,泉州, 中国
价钱 USD 0.7 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Simona Liu child clothes factory
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用证 电汇
广州泰特乐贸易有限公司
A 222 No 286 Chigang xi road, Haizhu district,广州, 中国 CN 1st
地址: A 222 No 286 Chigang xi road, Haizhu district,广州, 中国
价钱 USD 0.61 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lily Zeng
 • 付款方式: 现金 速汇金 付款交单 电汇
东莞轩洋时装制衣有限公司
No.B47Building,the 1st industrial area,ZhengKou.HuMenTown.DongGuanCity.GuangDongProvince.china,东莞, 中国 CN 1st
地址: No.B47Building,the 1st industrial area,ZhengKou.HuMenTown.DongGuanCity.GuangDongProvince.china,东莞, 中国
价钱 USD 0.72 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Baren Wang
 • 付款方式: 信用卡 速汇金 承兑交单 电汇
合肥兆兴贸易有限公司
Zhengwu District,合肥, 中国 CN 1st
地址: Zhengwu District,合肥, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务