div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "fountain nozzle"
145 找到的产品
价钱 USD 2.62 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 75%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daniel
 • 付款方式: 现金 速汇金 付款交单 电汇
wafti
Main Industrial Avenue,香港, 香港 HK
地址: Main Industrial Avenue,香港, 香港
价钱 USD 20000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 付款交单 电汇
上升
Main Business Road,北京, 中国 CN
地址: Main Business Road,北京, 中国
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cougar
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 PayPal 电汇
Cweir有限公司
ZhuJi,绍兴, 中国 CN
地址: ZhuJi,绍兴, 中国
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Liu
 • 付款方式: 现金 速汇金 信用证 电汇
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 90%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daniel
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 付款交单 电汇
wafti
Main Industrial Avenue,香港, 香港 HK
地址: Main Industrial Avenue,香港, 香港
价钱 USD 910 /Sets
最低 命令: 7
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessica
 • 付款方式: 询单
深圳酷雾科技发展有限公司
Magnolia House 103, Fanghua Yuan, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen, China,深圳, 中国 CN
地址: Magnolia House 103, Fanghua Yuan, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen, China,深圳, 中国
价钱 USD 930 /Sets
最低 命令: 9
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Anna
 • 付款方式: 询单
长沙裕三实业有限公司
xiaoxiang street,长沙, 中国 CN
地址: xiaoxiang street,长沙, 中国
价钱 USD 19000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Dream Qin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 100 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Linda
 • 付款方式: 询单
北京东方铭泉喷泉设备有限公司
Dong Ju Xing Ye Building, Shangdi Island Xi, Haidian District,北京, 中国 CN
地址: Dong Ju Xing Ye Building, Shangdi Island Xi, Haidian District,北京, 中国
价钱 USD 90 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Maggie
 • 付款方式: 询单
广州逸城喷泉& 泳池设备有限公司
Room 101, Huashi Technology Building, Wushan Road, Tianhe District,广州, 中国 CN
地址: Room 101, Huashi Technology Building, Wushan Road, Tianhe District,广州, 中国
价钱 USD 85 /Pieces
最低 命令: 25
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jack
 • 付款方式: 询单
欧耀
Hangzhou city,杭, 中国 CN
地址: Hangzhou city,杭, 中国
价钱 USD 32.44 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. JACK ZHONG
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2800 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lena Liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 10.43 /Piece
最低 命令: 70
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Light huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5.44 /Piece
最低 命令: 95
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Manager Lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 120 /Piece
最低 命令: 65
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Zoe Yu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 13.89 /Set
最低 命令: 3
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessica
 • 付款方式: 询单
深圳酷雾科技发展有限公司
Magnolia House 103, Fanghua Yuan, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen, China,深圳, 中国 CN
地址: Magnolia House 103, Fanghua Yuan, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen, China,深圳, 中国
价钱 USD 120 /Piece
最低 命令: 75
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lisa
 • 付款方式: 询单
北京中视科技发展有限公司
No.46 xi shuncheng,北京, 中国 CN
地址: No.46 xi shuncheng,北京, 中国
价钱 USD 110 /Piece
最低 命令: 120
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wong
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 27.13 /Square Meter
最低 命令: 50
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li
 • 付款方式: 询单
上升
Main Business Road,北京, 中国 CN
地址: Main Business Road,北京, 中国
价钱 USD 0.75 /Piece
最低 命令: 380
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cougar
 • 付款方式: 询单
Cweir有限公司
ZhuJi,绍兴, 中国 CN
地址: ZhuJi,绍兴, 中国
价钱 USD 7.81 /Piece
最低 命令: 25
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Zoe Yu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 30 /Sets
最低 命令: 20
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jason Hwang
 • 付款方式: 信用卡 承兑交单 信用证 电汇
广州粉林游泳池桑拿设备有限公司
No.1 Shuanggang Villiage, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou, China,广州, 中国 CN 1st
地址: No.1 Shuanggang Villiage, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou, China,广州, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 50
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lena Liu
 • 付款方式: 承兑交单 付款交单 信用证 电汇
广州粉林游泳池桑拿设备有限公司
No.1 Shuanggang Village, Jianggao Town, Baiyun District,广州, 中国 CN 1st
地址: No.1 Shuanggang Village, Jianggao Town, Baiyun District,广州, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lina Jiang
 • 付款方式: 速汇金 承兑交单 信用证 电汇
诸暨市雨润喷泉设备有限公司
Zhuji,Zhejiang,China Yangmei qiao Town,诸暨, 中国 CN 1st
地址: Zhuji,Zhejiang,China Yangmei qiao Town,诸暨, 中国
价钱 USD 3.43 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 75%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daniel
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 付款交单 电汇
wafti
Main Industrial Avenue,香港, 香港 HK 1st
地址: Main Industrial Avenue,香港, 香港
价钱 USD 4.14 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Maggie
 • 付款方式: 第三方托管 付款交单 信用证 电汇
广州逸城喷泉& 泳池设备有限公司
Room 101, Huashi Technology Building, Wushan Road, Tianhe District,广州, 中国 CN 1st
地址: Room 101, Huashi Technology Building, Wushan Road, Tianhe District,广州, 中国
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 72%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daniel
 • 付款方式: 西联汇款 速汇金 付款交单 电汇
wafti
Main Industrial Avenue,香港, 香港 HK 1st
地址: Main Industrial Avenue,香港, 香港
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 83%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daniel
 • 付款方式: PayPal 付款交单 信用证 电汇
wafti
Main Industrial Avenue,香港, 香港 HK 1st
地址: Main Industrial Avenue,香港, 香港
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lily
 • 付款方式: 西联汇款 付款交单 信用证 电汇
亿城喷泉照明有限公司
Wu Shan Road, Tian He Disctric,广州, 中国 CN 1st
地址: Wu Shan Road, Tian He Disctric,广州, 中国
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: mary
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 信用证 电汇
SPRING喷泉有限公司
heqiao town,宜兴, 中国 CN 1st
地址: heqiao town,宜兴, 中国
价钱 USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sandy
 • 付款方式: PayPal 信用卡 承兑交单 电汇
宁波萨贝机械制造有限公司
Xiaolin Economic Development Zone,宁波, 中国 CN 1st
地址: Xiaolin Economic Development Zone,宁波, 中国
价钱 USD 1.52 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sales Manager
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 130 /Pieces
最低 命令: 15
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sales Manager
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6.89 /Piece
最低 命令: 20
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li
 • 付款方式: 询单
上升
Main Business Road,北京, 中国 CN 1st
地址: Main Business Road,北京, 中国
价钱 USD 20.2 /Piece
最低 命令: 25
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lily
 • 付款方式: 询单
亿城喷泉照明有限公司
Wu Shan Road, Tian He Disctric,广州, 中国 CN 1st
地址: Wu Shan Road, Tian He Disctric,广州, 中国
价钱 USD 11.19 /Piece
最低 命令: 610
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: hailey
 • 付款方式: 询单
青岛华普喷泉电子有限公司
1403-Shenghe Tower 2, No.58, Shandong Head Road, Laoshan District,青岛, 中国 CN 1st
地址: 1403-Shenghe Tower 2, No.58, Shandong Head Road, Laoshan District,青岛, 中国
价钱 USD 67.44 /Piece
最低 命令: 120
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: mary
 • 付款方式: 询单
SPRING喷泉有限公司
heqiao town,宜兴, 中国 CN 1st
地址: heqiao town,宜兴, 中国
价钱 USD 73.71 /Piece
最低 命令: 8
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li
 • 付款方式: 询单
上升
Main Business Road,北京, 中国 CN 1st
地址: Main Business Road,北京, 中国
价钱 USD 5.55 /Piece
最低 命令: 20
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li
 • 付款方式: 询单
上升
Main Business Road,北京, 中国 CN 1st
地址: Main Business Road,北京, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务