div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "crochet hook"
118 找到的产品
价钱 USD 0.04 /Piece
最低 命令: 3600
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Joy Wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.02 /Sets
最低 命令: 300
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Hui Zhang
 • 付款方式: 询单
石家庄德尚行饰品贸易有限公司
A-4-504,Shijifangzhou,Guang An Street,石家庄, 中国 CN
地址: A-4-504,Shijifangzhou,Guang An Street,石家庄, 中国
价钱 USD 9.05 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jack Hu
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 信用证 电汇
义乌格林进出口有限公司
Sales dept. 5/F,No.83 Taojieling,Yinhai Road,Yiwu,Zhejiang,China,义乌, 中国 CN
地址: Sales dept. 5/F,No.83 Taojieling,Yinhai Road,Yiwu,Zhejiang,China,义乌, 中国
价钱 USD 0.04 /Sets
最低 命令: 40
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sales Representative
 • 付款方式: PayPal 速汇金 付款交单 电汇
浙江跃迈帆日用品有限公司
Main Commercial Avenue,北京, 中国 CN
地址: Main Commercial Avenue,北京, 中国
价钱 USD 5.43 /Sets
最低 命令: 20
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 信用证 电汇
宁波瑞穗经济
18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国 CN
地址: 18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国
价钱 USD 5.59 /Sets
最低 命令: 10
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: fang
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 付款交单 电汇
温州市环城针织厂
Yongzhong street,温州, 中国 CN
地址: Yongzhong street,温州, 中国
价钱 USD 0.17 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 现金 信用卡 速汇金 电汇
宁波瑞穗经济
18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国 CN
地址: 18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国
价钱 USD 4 /Sets
最低 命令: 230
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy Han
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 1500
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy Han
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.38 /Piece
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Wang .
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.22 /Piece
最低 命令: 480
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Ling Zhu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 9.36 /Set
最低 命令: 15
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. David Tsao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.18 /Set
最低 命令: 260
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: judith zhu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.84 /Set
最低 命令: 130
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 询单
宁波瑞穗经济
18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国 CN
地址: 18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国
价钱 USD 11.12 /Yard
最低 命令: 120
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Dragon Fly
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.39 /Pieces
最低 命令: 460
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: zeng yingjie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 18.95 /Kilogram
最低 命令: 680
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy Han
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.35 /Set
最低 命令: 210
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy Han
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.46 /Set
最低 命令: 270
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: affar
 • 付款方式: 询单
YSNEEDLE
CHANGXIAND,上海, 中国 CN
地址: CHANGXIAND,上海, 中国
价钱 USD 0.38 /Piece
最低 命令: 600
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: LiLy
 • 付款方式: 询单
宁波阳光进出口有限公司
P.O.BOX 308.,宁波, 中国 CN
地址: P.O.BOX 308.,宁波, 中国
价钱 USD 0.78 /Set
最低 命令: 170
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: affar
 • 付款方式: 询单
YSNEEDLE
CHANGXIAND,上海, 中国 CN
地址: CHANGXIAND,上海, 中国
价钱 USD 0.65 /Set
最低 命令: 320
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: LiLy
 • 付款方式: 询单
宁波阳光进出口有限公司
P.O.BOX 308.,宁波, 中国 CN
地址: P.O.BOX 308.,宁波, 中国
价钱 USD 4.55 /Piece
最低 命令: 520
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ellen
 • 付款方式: 询单
宁波威尔国际有限公司
Main Trade Road,宁波, 中国 CN
地址: Main Trade Road,宁波, 中国
价钱 USD 0.07 /Sets
最低 命令: 260
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mamie
 • 付款方式: 询单
冠军集团有限公司
huangxing road,上海, 中国 CN
地址: huangxing road,上海, 中国
价钱 USD 0.81 /Sets
最低 命令: 220
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ellen
 • 付款方式: 询单
宁波威尔国际有限公司
Main Trade Road,宁波, 中国 CN
地址: Main Trade Road,宁波, 中国
价钱 USD 9.45 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Ivy Peng
 • 付款方式: 第三方托管 现金 速汇金 电汇
深圳市双仁塑胶电子厂
Bothwinner Industrial Building, Pingan Road, Fuan Main Road, Pinghu Town, Longgang, Shenzhen City, Guangdong Province. China,深圳, 中国 CN 1st
地址: Bothwinner Industrial Building, Pingan Road, Fuan Main Road, Pinghu Town, Longgang, Shenzhen City, Guangdong Province. China,深圳, 中国
价钱 USD 0.05 /Sets
最低 命令: 70
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jorge Bridge
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 信用证 电汇
上海盛摩桥进出口有限公司
Lixin Road, Dayi Town,常熟, 中国 CN 1st
地址: Lixin Road, Dayi Town,常熟, 中国
价钱 USD 0.03 /Sets
最低 命令: 50
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lisa Lee
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 速汇金 电汇
义乌市骄包包厂
NO.10 .Blog 12 .Xiawan Third District.,义乌, 中国 CN 1st
地址: NO.10 .Blog 12 .Xiawan Third District.,义乌, 中国
价钱 USD 0.03 /Sets
最低 命令: 80
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. - Wu
 • 付款方式: 第三方托管 现金 速汇金 电汇
浙江东正工艺制品有限公司
No.466 Donggang St.(N), Jindong Economy Development Zone, Jinhua, Zhejiang, China,金华, 中国 CN 1st
地址: No.466 Donggang St.(N), Jindong Economy Development Zone, Jinhua, Zhejiang, China,金华, 中国
价钱 USD 0.04 /Sets
最低 命令: 50
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jack Hu
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 承兑交单 电汇
义乌格林进出口有限公司
Sales dept. 5/F,No.83 Taojieling,Yinhai Road,Yiwu,Zhejiang,China,义乌, 中国 CN 1st
地址: Sales dept. 5/F,No.83 Taojieling,Yinhai Road,Yiwu,Zhejiang,China,义乌, 中国
价钱 USD 0.03 /Sets
最低 命令: 100
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. jolly sun
 • 付款方式: 现金 西联汇款 信用卡 电汇
南京闪亮工贸有限公司
Unit C,13th FLOOR,YIFA TECH BLDG,228 GUANGZHOU ROAD,南京, 中国 CN 1st
地址: Unit C,13th FLOOR,YIFA TECH BLDG,228 GUANGZHOU ROAD,南京, 中国
价钱 USD 0.03 /Sets
最低 命令: 20
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jacky Lee
 • 付款方式: 第三方托管 信用卡 速汇金 电汇
宁波山特克斯有限公司
Romon Building, 12th Floor, No.575, Tian Tong South Road, Ningbo, China.,宁波, 中国 CN 1st
地址: Romon Building, 12th Floor, No.575, Tian Tong South Road, Ningbo, China.,宁波, 中国
价钱 USD 0.03 /Sets
最低 命令: 60
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. andy yao
 • 付款方式: 第三方托管 承兑交单 付款交单 电汇
深圳市天联科技有限公司
songyuan,深圳, 中国 CN 1st
地址: songyuan,深圳, 中国
价钱 USD 5.63 /Sets
最低 命令: 70
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ellen
 • 付款方式: 现金 西联汇款 承兑交单 电汇
宁波威尔国际有限公司
Main Trade Road,宁波, 中国 CN 1st
地址: Main Trade Road,宁波, 中国
价钱 USD 5.43 /Sets
最低 命令: 100
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: LiLy
 • 付款方式: PayPal 信用卡 信用证 电汇
宁波阳光进出口有限公司
P.O.BOX 308.,宁波, 中国 CN 1st
地址: P.O.BOX 308.,宁波, 中国
价钱 USD 5.66 /Sets
最低 命令: 100
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jack
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 速汇金 电汇
宁波万达针厂
Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国 CN 1st
地址: Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国
价钱 USD 0.29 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 第三方托管 承兑交单 付款交单 电汇
宁波瑞穗经济
18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国 CN 1st
地址: 18 th floor, Jinshan building, No. 555 Changshou South Road,宁波, 中国
价钱 USD 1.57 /Pairs
最低 命令: 80
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 速汇金 电汇
安徽汉宇竹业有限公司
Yixian industrial zone,黄山, 中国 CN 1st
地址: Yixian industrial zone,黄山, 中国
价钱 USD 0.84 /Set
最低 命令: 200
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jack
 • 付款方式: 询单
宁波万达针厂
Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国 CN 1st
地址: Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国
价钱 USD 0.72 /Set
最低 命令: 170
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jack
 • 付款方式: 询单
宁波万达针厂
Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国 CN 1st
地址: Hanling,DongqianLake,Ningbo,宁波, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务