div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "body fat scale"
339 找到的产品
价钱 USD 20 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jack Lin
 • 付款方式: 现金 西联汇款 PayPal 电汇
深圳市荣鑫达塑胶制品有限公司
NO.6 building,jiahe creative industry park,NO.63,huangbianbei road,Baiuyun District, Guangzhou ,CN,广州, 中国 CN
地址: NO.6 building,jiahe creative industry park,NO.63,huangbianbei road,Baiuyun District, Guangzhou ,CN,广州, 中国
价钱 USD 2.54 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Zoe Chen
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 PayPal 电汇
宁波市鄞州港进出口有限公司
No. 108, jinghua Road, High-tech Zone,宁波, 中国 CN
地址: No. 108, jinghua Road, High-tech Zone,宁波, 中国
价钱 USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Andy Zhang
 • 付款方式: PayPal 信用卡 付款交单 电汇
深圳楚通科技有限公司
Room 702, Guangxiang Building, Yongxiang Road, Wuhe, Bantian street, Longgang Distric,深圳, 中国 CN
地址: Room 702, Guangxiang Building, Yongxiang Road, Wuhe, Bantian street, Longgang Distric,深圳, 中国
价钱 USD 2.83 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Hongmei Cai
 • 付款方式: 西联汇款 速汇金 承兑交单 电汇
中山白鸟电子有限公司
Xingda Jiahu industrial zone, Torch development district, Zhongshan, Guangdong, China,中山, 中国 CN
地址: Xingda Jiahu industrial zone, Torch development district, Zhongshan, Guangdong, China,中山, 中国
价钱 USD 4000 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: shelly
 • 付款方式: 西联汇款 付款交单 信用证 电汇
Y&ampJ INTERNATIONAL(香港)有限
ShannanRoad,深圳, 中国 CN
地址: ShannanRoad,深圳, 中国
价钱 USD 10 /Sets
最低 命令: 20
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: winni
 • 付款方式: 现金 PayPal 速汇金 电汇
艾利森电子有限公司
huanmao Rd.,北京, 中国 CN
地址: huanmao Rd.,北京, 中国
价钱 USD 60 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lulu
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 信用证 电汇
深圳市菲卡尔电子有限公司
6th Floor (south), Building A, Dingxin Scince park,深圳, 中国 CN
地址: 6th Floor (south), Building A, Dingxin Scince park,深圳, 中国
价钱 USD 20 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 85%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: hung
 • 付款方式: 现金 PayPal 信用证 电汇
Ageless Health International Limited
396 Kwun Tong Road,香港, 香港 HK
地址: 396 Kwun Tong Road,香港, 香港
价钱 USD 20 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lisa
 • 付款方式: PayPal 速汇金 信用证 电汇
SEILEE WEIGHING EQUIPMENT(SHENZHEN)CO。,LTD
Room 1404,Changfeng Building,Chunfeng Road,Luohu District,深圳, 中国 CN
地址: Room 1404,Changfeng Building,Chunfeng Road,Luohu District,深圳, 中国
价钱 USD 20 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hedy
 • 付款方式: 第三方托管 现金 信用卡 电汇
华超衡器
Dizhang,咸阳, 中国 CN
地址: Dizhang,咸阳, 中国
价钱 USD 10.79 /Piece
最低 命令: 270
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: soki
 • 付款方式: 询单
宁波普天信息产业有限公司
xinyang street,余姚市, 中国 CN
地址: xinyang street,余姚市, 中国
价钱 USD 9.37 /Piece
最低 命令: 400
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Grace Hu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 23.69 /Piece
最低 命令: 300
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: BENY XU
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 20.16 /Piece
最低 命令: 420
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Yiying Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 15.89 /Piece
最低 命令: 380
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy
 • 付款方式: 询单
EAC电子有限公司
Main Business Avenue,深圳, 中国 CN
地址: Main Business Avenue,深圳, 中国
价钱 USD 27.28 /Piece
最低 命令: 450
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. handy shi
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6 /Piece
最低 命令: 260
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Daniela Qin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3.13 /Piece
最低 命令: 170
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Green Liao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 120 /Piece
最低 命令: 240
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amilly Tang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5 /Piece
最低 命令: 380
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Julie.ZHOU zhou
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 37.06 /Piece
最低 命令: 310
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lisa
 • 付款方式: 询单
中山市汇宝衡器有限公司
Changan Road, Guzhen Town,中山, 中国 CN
地址: Changan Road, Guzhen Town,中山, 中国
价钱 USD 5 /Pieces
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 78%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: FH Wong
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3 /Pieces
最低 命令: 150
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cheryl Tse
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4.35 /Piece
最低 命令: 80
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Demi
 • 付款方式: 询单
深圳市唯一秤有限公司
BanTian BuJi, Longgang district, ShenZhen,深圳, 中国 CN
地址: BanTian BuJi, Longgang district, ShenZhen,深圳, 中国
价钱 USD 8.68 /Piece
最低 命令: 210
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Whiling
 • 付款方式: 询单
中山市普瑞康电子有限公司
No.13 Xiangfu Rd.,Torch Hi-tech Industrial DevelopmentZone,中山, 中国 CN
地址: No.13 Xiangfu Rd.,Torch Hi-tech Industrial DevelopmentZone,中山, 中国
价钱 USD 25.9 /Piece
最低 命令: 260
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 55.38 /Piece
最低 命令: 290
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jimmy
 • 付款方式: 询单
中山市贝尔电子有限公司
No.1, Zhongshangang Rd., Zhongshan City, Guangdong, China,中山, 中国 CN
地址: No.1, Zhongshangang Rd., Zhongshan City, Guangdong, China,中山, 中国
价钱 USD 10.42 /Piece
最低 命令: 220
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Yuna
 • 付款方式: 询单
杭州科斯塔工贸有限公司
NO.48 SHIXIANG ROAD,杭, 中国 CN
地址: NO.48 SHIXIANG ROAD,杭, 中国
价钱 USD Negotiable /Unit
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Demi
 • 付款方式: 询单
深圳市唯一秤有限公司
BanTian BuJi, Longgang district, ShenZhen,深圳, 中国 CN
地址: BanTian BuJi, Longgang district, ShenZhen,深圳, 中国
价钱 USD 3.08 /Piece
最低 命令: 360
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: jully
 • 付款方式: 询单
中山市青发规模厂
128 Dabu,中山, 中国 CN
地址: 128 Dabu,中山, 中国
价钱 USD 1.94 /Piece
最低 命令: 220
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: coral smart
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.02 /Piece
最低 命令: 320
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: roggy
 • 付款方式: 询单
杰瑞电器有限公司
Main Financial Avenue,宁波, 中国 CN
地址: Main Financial Avenue,宁波, 中国
价钱 USD 11.07 /Piece
最低 命令: 210
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: justin
 • 付款方式: 询单
JSM(深圳)企业有限公司
CAITIAN ROAD,深圳, 中国 CN
地址: CAITIAN ROAD,深圳, 中国
价钱 USD 24.93 /Piece
最低 命令: 200
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jenny Xu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 8.1 /Piece
最低 命令: 25
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Whiling
 • 付款方式: 询单
中山市普瑞康电子有限公司
No.13 Xiangfu Rd.,Torch Hi-tech Industrial DevelopmentZone,中山, 中国 CN
地址: No.13 Xiangfu Rd.,Torch Hi-tech Industrial DevelopmentZone,中山, 中国
价钱 USD 57.42 /Piece
最低 命令: 610
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sandy
 • 付款方式: 询单
厦门帝国电器有限公司
YUEHUA,厦门, 中国 CN
地址: YUEHUA,厦门, 中国
价钱 USD 81.29 /Piece
最低 命令: 330
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: BENY XU
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 50 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Rita Wang
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 承兑交单 电汇
中山富康电子有限公司
3/F,Building 1, No.13 Xiangfu RD, Houju Development Area,北京, 中国 CN 1st
地址: 3/F,Building 1, No.13 Xiangfu RD, Houju Development Area,北京, 中国
价钱 USD 30 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Rita Wang
 • 付款方式: 现金 PayPal 信用卡 电汇
中山富康电子有限公司
3/F,Building 1, No.13 Xiangfu RD, Houju Development Area,北京, 中国 CN 1st
地址: 3/F,Building 1, No.13 Xiangfu RD, Houju Development Area,北京, 中国
价钱 USD 14 /platform
最低 命令: 50

型号:Bf*2  容量:**0kg(**0b) gad:***9(0.2lb) 显示体脂,水,肌肉和骨骼,卡路里 使用3xaaa电池(未包括) 尺寸*1.6x*1.6x2.7cm 体脂增量:0.1% 包装体积:*6x*4x*6cm(5pcs / ctn) nw:*0kg gw:*1.3kg ***0ps在一个*0英尺容器中

 • 反应速度: 93%
 • 货币: dollar
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Frank
 • 付款方式: 信用证 电汇
道然贸易(吉林)有限公司
88 Cambridge Road, Economic and Technological Development Zone, Songyuan City, Jilin Province, China,前郭, 中国 CN 1st
地址: 88 Cambridge Road, Economic and Technological Development Zone, Songyuan City, Jilin Province, China,前郭, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务