div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "sun shade fabric"
23 找到的产品
价钱 USD 2.26 /Kilogram
最低 命令: 1800
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: June Ding
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.99 /Kilogram
最低 命令: 2200
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Qi
 • 付款方式: 询单
杭州香河纺织
Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国 CN
地址: Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国
价钱 USD 2.82 /Kilogram
最低 命令: 2600
 • 反应速度: 70%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Thomas
 • 付款方式: 询单
大同纺织有限公司
Main Business Avenue,台北, 台湾 TW
地址: Main Business Avenue,台北, 台湾
价钱 USD 0.41 /Meter
最低 命令: 2600
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amy ZHANG
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.3 /Meter
最低 命令: 1300
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Yoki Yang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 9.02 /Piece
最低 命令: 150
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Qi
 • 付款方式: 询单
杭州香河纺织
Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国 CN
地址: Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国
价钱 USD 1.47 /Piece
最低 命令: 340
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Qi
 • 付款方式: 询单
杭州香河纺织
Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国 CN
地址: Room 912, Shangcheng Building, No.233 Wanma Road, Linan, Zhejiang Province, China,北京, 中国
价钱 USD 1.65 /Kilogram
最低 命令: 3000
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: June Ding
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.73 /Kilogram
最低 命令: 2400
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Li alice
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.11 /Kilogram
最低 命令: 1600
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tang
 • 付款方式: 询单
宁波奥士林纺织有限公司
RiWang Road,北京, 中国 CN 1st
地址: RiWang Road,北京, 中国
价钱 USD 1.41 /Kilogram
最低 命令: 3500
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tang
 • 付款方式: 询单
宁波奥士林纺织有限公司
RiWang Road,北京, 中国 CN 1st
地址: RiWang Road,北京, 中国
价钱 USD 2.67 /Kilogram
最低 命令: 4000
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sophie
 • 付款方式: 询单
宁波市顺龙遮阳织造有限公司
xiaying,宁波, 中国 CN 1st
地址: xiaying,宁波, 中国
价钱 USD 1.6 /Kilogram
最低 命令: 3200
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tomy
 • 付款方式: 询单
安平县永昌金属制品有限公司
: Industrial Zone, Anping County,北京, 中国 CN 1st
地址: : Industrial Zone, Anping County,北京, 中国
价钱 USD 2.88 /Kilogram
最低 命令: 3900
 • 反应速度: 99%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Thomas
 • 付款方式: 询单
大同纺织有限公司
Main Business Avenue,台北, 台湾 TW 1st
地址: Main Business Avenue,台北, 台湾
价钱 USD 2.85 /Kilogram
最低 命令: 2700
 • 反应速度: 73%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Thomas
 • 付款方式: 询单
大同纺织有限公司
Main Business Avenue,台北, 台湾 TW 1st
地址: Main Business Avenue,台北, 台湾
价钱 USD 2.64 /Kilogram
最低 命令: 2300
 • 反应速度: 93%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Thomas
 • 付款方式: 询单
大同纺织有限公司
Main Business Avenue,台北, 台湾 TW 1st
地址: Main Business Avenue,台北, 台湾
价钱 USD 1.75 /Kilogram
最低 命令: 2300
 • 反应速度: 82%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Thomas
 • 付款方式: 询单
大同纺织有限公司
Main Business Avenue,台北, 台湾 TW 1st
地址: Main Business Avenue,台北, 台湾
价钱 USD 1.63 /Kilogram
最低 命令: 3700
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lu
 • 付款方式: 询单
上海索菲无纺布有限公司
No.99 Jingshang Road,Fengjing Textile Machinery Zone,Shanghai,China,上海, 中国 CN 1st
地址: No.99 Jingshang Road,Fengjing Textile Machinery Zone,Shanghai,China,上海, 中国
价钱 USD 0.67 /Meter
最低 命令: 2200
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jeery Lee
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 20 /Square Meters
最低 命令: 810
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris
 • 付款方式: 询单
Glasstex集团公司
Yihe,北京, 中国 CN 1st
地址: Yihe,北京, 中国
价钱 USD 0.43 /Meters
最低 命令: 1100
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris
 • 付款方式: 询单
Glasstex集团公司
Yihe,北京, 中国 CN 1st
地址: Yihe,北京, 中国
价钱 USD 265.93 /KGs
最低 命令: 300
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris
 • 付款方式: 询单
Glasstex集团公司
Yihe,北京, 中国 CN 1st
地址: Yihe,北京, 中国
价钱 USD 4 /Square Meters
最低 命令: 1100
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chris
 • 付款方式: 询单
Glasstex集团公司
Yihe,北京, 中国 CN 1st
地址: Yihe,北京, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务