div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "shop sign board"
7 找到的产品
价钱 USD 1.95 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Chris Lu
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 信用证 电汇
上海UnisoPrint有限公司
No581,HuaSong Road ,Fengxian District ,Shanghai,上海, 中国 CN 1st
地址: No581,HuaSong Road ,Fengxian District ,Shanghai,上海, 中国
价钱 USD 51.23 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. David Wey
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 24.99 /Piece
最低 命令: 90
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Tina Yu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 52.23 /Piece
最低 命令: 70
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Gloria Wu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.59 /KGs
最低 命令: 600
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: linda
 • 付款方式: 询单
郑州金典电子科技有限公司
No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国 CN 1st
地址: No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国
价钱 USD 2.8 /Pieces
最低 命令: 140
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: linda
 • 付款方式: 询单
郑州金典电子科技有限公司
No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国 CN 1st
地址: No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国
价钱 USD 420 /Pieces
最低 命令: 15
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: linda
 • 付款方式: 询单
郑州金典电子科技有限公司
No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国 CN 1st
地址: No. 48, 12/F, Building 1, 75 Zijingshan Rd.,Guancheng Dist.,郑州, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务