div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "pet collars"
426 找到的产品
价钱 USD 5.84 /Piece
最低 命令: 240
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Amy Ou
 • 付款方式: 询单
义乌贝瑞宠物用品厂
NO.135 .Chang Chun West Road Jindong Development Zone,金华, 中国 CN
地址: NO.135 .Chang Chun West Road Jindong Development Zone,金华, 中国
价钱 USD 2.95 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Ellen Lee
 • 付款方式: 现金 速汇金 承兑交单 电汇
深圳市青汉服装辅料有限公司
Building No.,1,A5 Blog.TongFuyu Industrial Estate,ShaJIng Town,ShenZhen City,Guangdong Province,China,深圳, 中国 CN
地址: Building No.,1,A5 Blog.TongFuyu Industrial Estate,ShaJIng Town,ShenZhen City,Guangdong Province,China,深圳, 中国
价钱 USD 8 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Leo Yu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.13 /Piece
最低 命令: 400
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Daisy Wu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Ivy Pu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.53 /Pieces
最低 命令: 470
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lily Huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.06 /Pieces
最低 命令: 300
 • 反应速度: 98%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Wade Wong
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.91 /Piece
最低 命令: 140
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jason Yang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.06 /Piece
最低 命令: 100
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane Jiang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.32 /Piece
最低 命令: 170
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane Jiang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.51 /Piece
最低 命令: 120
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: kasherky gao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 10.31 /Piece
最低 命令: 440
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: alex ding
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 9.22 /Piece
最低 命令: 200
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sylvia luo
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.58 /Piece
最低 命令: 290
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Nancy Yu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6.09 /Piece
最低 命令: 110
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jane Jiang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4.49 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. vicky chen
 • 付款方式: 信用卡 承兑交单 付款交单 电汇
义乌联谊促销礼品有限公司
301ROOM UNIT6 BLUDING50 DUYUAN,义乌, 中国 CN 1st
地址: 301ROOM UNIT6 BLUDING50 DUYUAN,义乌, 中国
价钱 USD 3.17 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. grace zhou
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 信用证 电汇
义乌Ekia宠物用品厂
2nd Floor Of No.D300, Huancheng West Road,义乌, 中国 CN 1st
地址: 2nd Floor Of No.D300, Huancheng West Road,义乌, 中国
价钱 USD 2.74 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 86%
 • 货币: TWD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Star Lapel Pin
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 承兑交单 电汇
STAR LAPEL PIN CO。,LTD。
8FL-4, No. 502, Yuan Shan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23545, Taiwan (R. O. C.),台北, 台湾 TW 1st
地址: 8FL-4, No. 502, Yuan Shan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23545, Taiwan (R. O. C.),台北, 台湾
价钱 USD 0.99 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Clark Yang
 • 付款方式: 第三方托管 承兑交单 信用证 电汇
义乌市美戈贸易有限公司
5th Floor,Building 3,Anshun Road 5#,义乌, 中国 CN 1st
地址: 5th Floor,Building 3,Anshun Road 5#,义乌, 中国
价钱 USD 0.85 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Viya Chan
 • 付款方式: 第三方托管 速汇金 信用证 电汇
广东WZH实业有限公司
#401, #1Hengzeng Rd,Xinan District,Changan Town Dongguan China,东莞, 中国 CN 1st
地址: #401, #1Hengzeng Rd,Xinan District,Changan Town Dongguan China,东莞, 中国
价钱 USD 0.67 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Bruce Lee
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
宁波拓福国际贸易有限公司
3rd floor,No.5 building,188 Xinfu Road,宁波, 中国 CN 1st
地址: 3rd floor,No.5 building,188 Xinfu Road,宁波, 中国
价钱 USD 0.94 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Ben Wang
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 信用证 电汇
东莞成路实业有限公司
No.40 Jinyuanxin Road Huangkeng Industrial Zone Shilongkeng Villlage Liaobu Town Dongguan City ,Guangdong,China,东莞, 中国 CN 1st
地址: No.40 Jinyuanxin Road Huangkeng Industrial Zone Shilongkeng Villlage Liaobu Town Dongguan City ,Guangdong,China,东莞, 中国
价钱 USD 0.57 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Kenny Fung
 • 付款方式: 现金 速汇金 信用证 电汇
义乌市RizeStar编织礼品有限公司
No. 740, ChengDian South Rd.,义乌, 中国 CN 1st
地址: No. 740, ChengDian South Rd.,义乌, 中国
价钱 USD 1.28 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Clark Yang
 • 付款方式: 现金 PayPal 速汇金 电汇
义乌市美戈贸易有限公司
5th Floor,Building 3,Anshun Road 5#,义乌, 中国 CN 1st
地址: 5th Floor,Building 3,Anshun Road 5#,义乌, 中国
价钱 USD 1.2 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Rachel Jong
 • 付款方式: 信用卡 承兑交单 信用证 电汇
东莞竹新家居用品有限公司
13A1, No. 3, Lane 2, Jinxia Road, Changan Town,东莞, 中国 CN 1st
地址: 13A1, No. 3, Lane 2, Jinxia Road, Changan Town,东莞, 中国
价钱 USD 0.73 /Pieces
最低 命令: 80
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. vindy Tan
 • 付款方式: PayPal 信用卡 承兑交单 电汇
奇迹国际贸易有限公司
No.205 Huanshi Zhong Road Guangzhou China,广州, 中国 CN 1st
地址: No.205 Huanshi Zhong Road Guangzhou China,广州, 中国
价钱 USD 0.07 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Chunyan
 • 付款方式: 现金 西联汇款 付款交单 电汇
宁波贵友狗领和铅制造商
Lijiaqiao Village, Gulin Town, Yinzhou,宁波, 中国 CN 1st
地址: Lijiaqiao Village, Gulin Town, Yinzhou,宁波, 中国
价钱 USD 800 /USD/MT
最低 命令: 450
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mandy Fung
 • 付款方式: 询单
深圳市美的皮革制品有限公司
NO 7 Minsheng Rd, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,Guangdong, China		,深圳, 中国 CN 1st
地址: NO 7 Minsheng Rd, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,Guangdong, China ,深圳, 中国
价钱 USD 0.09 /Piece
最低 命令: 500
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lee Coco
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1 /Pieces
最低 命令: 170
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: katherine chow
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1 /Pieces
最低 命令: 300
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kay He
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1 /Pieces
最低 命令: 140
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sally
 • 付款方式: 询单
浙江浦江三联链业有限公司
N,金华, 中国 CN 1st
地址: N,金华, 中国
价钱 USD 1 /Pieces
最低 命令: 200
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lily Tan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6 /Pieces
最低 命令: 1500
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sophia yan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 9 /Pieces
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sally
 • 付款方式: 询单
浙江浦江三联链业有限公司
N,金华, 中国 CN 1st
地址: N,金华, 中国
价钱 USD 3.6 /Piece
最低 命令: 120
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: alan wong
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.51 /Piece
最低 命令: 510
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Anny Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.88 /Piece
最低 命令: 240
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Nicole Ni
 • 付款方式: 询单
仪征, 中国 CN 1st
地址: 询单
价钱 USD 1.27 /Piece
最低 命令: 550
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: alex ding
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.53 /Piece
最低 命令: 490
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Allen Chan
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务