div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "packaging paper"
2641 找到的产品
价钱 USD 0.92 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Daisy
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 信用证 电汇
AM PACKAGING
Main Trade Road,东莞, 中国 CN
地址: Main Trade Road,东莞, 中国
价钱 USD 0.25 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: rocky
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 速汇金 电汇
青岛鼎立纸业有限公司(阳光集团)
6th Hualin Square 117# Zijinshan RD,青岛, 中国 CN
地址: 6th Hualin Square 117# Zijinshan RD,青岛, 中国
价钱 USD 0.21 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Nancy
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 信用卡 电汇
科宇纸品有限公司
Dacheng,廊坊, 中国 CN
地址: Dacheng,廊坊, 中国
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 680
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Elaine Xiao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.15 /Piece
最低 命令: 800
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jiannong Zhu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3.02 /Piece
最低 命令: 770
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. mingyu yao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.68 /Piece
最低 命令: 750
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Linda Qu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.99 /Piece
最低 命令: 1900
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Bella tang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.08 /Piece
最低 命令: 12000
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Wang Grace
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.65 /Piece
最低 命令: 530
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: yi pan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.05 /Piece
最低 命令: 14000
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Phoebe
 • 付款方式: 询单
莱阳银通造纸有限公司
Main Commercial Street,济南, 中国 CN
地址: Main Commercial Street,济南, 中国
价钱 USD 0.57 /Piece
最低 命令: 4900
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: michael
 • 付款方式: 询单
东莞酷瑞礼品包装有限公司。公司
Yanwu Dalingshan Town,东莞, 中国 CN
地址: Yanwu Dalingshan Town,东莞, 中国
价钱 USD 1.71 /Piece
最低 命令: 550
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: andrea
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.85 /Piece
最低 命令: 2400
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sally huang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.48 /Piece
最低 命令: 460
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wei
 • 付款方式: 询单
天津轻工业股份有限公司
NO.9,BINSHUI ROAD,天津, 中国 CN
地址: NO.9,BINSHUI ROAD,天津, 中国
价钱 USD 1.1 /Piece
最低 命令: 360
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Amy Shelly
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0 /Piece
最低 命令: 5500
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: victoria
 • 付款方式: 询单
Sowinpak Co.,Ltd
No.53 Ruiping North Road,北京, 中国 CN
地址: No.53 Ruiping North Road,北京, 中国
价钱 USD 0.38 /Piece
最低 命令: 8800
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ling Tohn
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.39 /Piece
最低 命令: 9500
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lisa w
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.51 /Piece
最低 命令: 780
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Larry Gao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.49 /Piece
最低 命令: 5500
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: crystal yang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.45 /Piece
最低 命令: 7800
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: kitty liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.44 /Piece
最低 命令: 6700
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: zhiguo Li
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.01 /Sheet
最低 命令: 3100
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: peri
 • 付款方式: 询单
上海紫江金属包装材料有限公司
NO 1618,GUDAI ROAD,上海, 中国 CN
地址: NO 1618,GUDAI ROAD,上海, 中国
价钱 USD 0.32 /Piece
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 97%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Henry
 • 付款方式: 询单
利萨克包装制品有限公司
Hung To Road,香港, 香港 HK
地址: Hung To Road,香港, 香港
价钱 USD 0.78 /Piece
最低 命令: 890
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wong
 • 付款方式: 询单
浙江DOMCC进出口有限公司
Beiyuan Dan Second Street District No. 55 on the second floor of No. 1,义乌, 中国 CN
地址: Beiyuan Dan Second Street District No. 55 on the second floor of No. 1,义乌, 中国
价钱 USD 0.47 /Piece
最低 命令: 1200
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lyn
 • 付款方式: 询单
温州市佘雅包装有限公司
Longgang,温州, 中国 CN
地址: Longgang,温州, 中国
价钱 USD 23000 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: linda
 • 付款方式: 询单
东莞市太阳井包装厂
Yanwu,东莞, 中国 CN
地址: Yanwu,东莞, 中国
价钱 USD 1.47 /Piece
最低 命令: 480
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lynn
 • 付款方式: 询单
深圳市C&ampW印刷包装有限公司
Bantian Commercial Building, Bantian,Longgang Dist.,Shenzhen,深圳, 中国 CN
地址: Bantian Commercial Building, Bantian,Longgang Dist.,Shenzhen,深圳, 中国
价钱 USD 0.84 /Piece
最低 命令: 3100
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: yu zheng
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.55 /Piece
最低 命令: 4200
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rita Tian
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.02 /Piece
最低 命令: 12000
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sarah Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.2 /Ton
最低 命令: 4
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sun
 • 付款方式: 询单
杭州鹏源包装材料有限公司
Room505,Sunshine International Tower, NO186,Hushu South Road,Hangzhou,China,杭, 中国 CN
地址: Room505,Sunshine International Tower, NO186,Hushu South Road,Hangzhou,China,杭, 中国
价钱 USD 0.06 /Piece
最低 命令: 7200
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jacqueline
 • 付款方式: 询单
金丰源(纸业)有限公司
Main Commercial Zone,上海, 中国 CN
地址: Main Commercial Zone,上海, 中国
价钱 USD 0.42 /Piece
最低 命令: 970
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Noblemoon
 • 付款方式: 询单
厦门诺布朗工贸有限公司
Huaxia Industry Center,厦门, 中国 CN
地址: Huaxia Industry Center,厦门, 中国
价钱 USD 0.49 /Piece
最低 命令: 1400
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Gloria
 • 付款方式: 询单
青岛金田福礼品包装有限公司
Zhongcun Community,Chengyang District,青岛, 中国 CN
地址: Zhongcun Community,Chengyang District,青岛, 中国
价钱 USD 0.21 /Piece
最低 命令: 9400
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: joe
 • 付款方式: 询单
中昌纸业有限公司
Hehua,济南, 中国 CN
地址: Hehua,济南, 中国
价钱 USD 2.16 /Kilogram
最低 命令: 980
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lydia Liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 0.25 /Piece
最低 命令: 4200
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lynn
 • 付款方式: 询单
深圳市C&ampW印刷包装有限公司
Bantian Commercial Building, Bantian,Longgang Dist.,Shenzhen,深圳, 中国 CN
地址: Bantian Commercial Building, Bantian,Longgang Dist.,Shenzhen,深圳, 中国
价钱 USD 0.04 /Piece
最低 命令: 2700
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Noblemoon
 • 付款方式: 询单
厦门诺布朗工贸有限公司
Huaxia Industry Center,厦门, 中国 CN
地址: Huaxia Industry Center,厦门, 中国
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务