div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "commercial washing machine"
115 找到的产品
价钱 USD 10000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lily Chen
 • 付款方式: 第三方托管 现金 承兑交单 电汇
上海丽晶洗涤机械制造有限公司
No. 706 Hongyun Road, Fengcheng Town, Fengxian District, Shanghai 201411, China,上海, 中国 CN
地址: No. 706 Hongyun Road, Fengcheng Town, Fengxian District, Shanghai 201411, China,上海, 中国
价钱 USD 9000 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 速汇金 付款交单 信用证 电汇
长沙汇腾电子科技有限公司
Main Financial Avenue,长沙, 中国 CN
地址: Main Financial Avenue,长沙, 中国
价钱 USD 7000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jack
 • 付款方式: 信用卡 承兑交单 付款交单 电汇
台州海丰机械制造有限公司
No. 89 Phoenix western road, Taizhou,台州, 中国 CN
地址: No. 89 Phoenix western road, Taizhou,台州, 中国
价钱 USD 4300 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Charles Lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 11000 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. IVY CHEN
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 18000 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Linda Lynn
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2.96 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tina
 • 付款方式: 询单
广州新一洗涤设备有限公司
Dongcun Industrial park, Shawan Town, Panyu District,广州, 中国 CN
地址: Dongcun Industrial park, Shawan Town, Panyu District,广州, 中国
价钱 USD 9.39 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sunny
 • 付款方式: 询单
台州市海丰机械制造有限公司
NO89 phoenix western road ,economic development zone,taizhou,,北京, 中国 CN
地址: NO89 phoenix western road ,economic development zone,taizhou,,北京, 中国
价钱 USD 3.18 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 询单
长沙汇腾电子科技有限公司
Main Financial Avenue,长沙, 中国 CN
地址: Main Financial Avenue,长沙, 中国
价钱 USD 0.97 /Piece
最低 命令: 2300
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jack
 • 付款方式: 询单
台州海丰机械制造有限公司
No. 89 Phoenix western road, Taizhou,台州, 中国 CN
地址: No. 89 Phoenix western road, Taizhou,台州, 中国
价钱 USD 10000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Charles Lin
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 PayPal 电汇
台州市通江洗涤机械厂
No.728 North of Jiangzhou Road, Senbei Industrial District, Taizhou City, Jiangsu Province. China,北京, 中国 CN 1st
地址: No.728 North of Jiangzhou Road, Senbei Industrial District, Taizhou City, Jiangsu Province. China,北京, 中国
价钱 USD 40 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Alice Zhang
 • 付款方式: 西联汇款 PayPal 速汇金 电汇
开封麦斯特机械设备有限公司
songcheng road,开封, 中国 CN 1st
地址: songcheng road,开封, 中国
价钱 USD 50 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Eagle Gao
 • 付款方式: 信用卡 付款交单 信用证 电汇
深圳光点科技有限公司
Room 401 ,Floor 4,Building 2,Jinfang Hua Industrial Park,Yang Mei,Bantian Street,Long Gang District,,义乌, 中国 CN 1st
地址: Room 401 ,Floor 4,Building 2,Jinfang Hua Industrial Park,Yang Mei,Bantian Street,Long Gang District,,义乌, 中国
价钱 USD 900 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Daisy Li
 • 付款方式: 速汇金 付款交单 信用证 电汇
广州丽景洗涤设备有限公司
No.13, Feie Industrial Zone, Zhongcun Town, Panyu,广州, 中国 CN 1st
地址: No.13, Feie Industrial Zone, Zhongcun Town, Panyu,广州, 中国
价钱 USD 10000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Yang Yongxin
 • 付款方式: 现金 付款交单 信用证 电汇
51 South Gongye Road,Jinan City,Shandong Province,China,济南, 中国 CN 1st
地址: 51 South Gongye Road,Jinan City,Shandong Province,China,济南, 中国
价钱 USD 10000 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 信用证 电汇
长沙汇腾电子科技有限公司
Main Financial Avenue,长沙, 中国 CN 1st
地址: Main Financial Avenue,长沙, 中国
价钱 USD 10000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Karen
 • 付款方式: 现金 信用卡 信用证 电汇
长沙汇腾电子科技有限公司
Main Financial Avenue,长沙, 中国 CN 1st
地址: Main Financial Avenue,长沙, 中国
价钱 USD 15.41 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Rui Zhou
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 19.57 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lucky lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 15.99 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Eugen
 • 付款方式: 询单
广州振兴机械私人有限公司
Unit 4-5, No 590 Shiliang Road, Shawan Town,,广州, 中国 CN 1st
地址: Unit 4-5, No 590 Shiliang Road, Shawan Town,,广州, 中国
价钱 USD 9.65 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Melissa
 • 付款方式: 询单
淄博纯不锈钢化工有限公司
309 National Highway,淄博, 中国 CN 1st
地址: 309 National Highway,淄博, 中国
价钱 USD 10.71 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lily Zhuang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 12.77 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Susanna
 • 付款方式: 询单
三河科达科技有限公司
No.88 Keda Road, Bulaoding Yangzhuang Town,三合, 中国 CN 1st
地址: No.88 Keda Road, Bulaoding Yangzhuang Town,三合, 中国
价钱 USD 3.96 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Susanna
 • 付款方式: 询单
三河科达科技有限公司
No.88 Keda Road, Bulaoding Yangzhuang Town,三合, 中国 CN 1st
地址: No.88 Keda Road, Bulaoding Yangzhuang Town,三合, 中国
价钱 USD 16.3 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: li yan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 20.17 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: juan
 • 付款方式: 询单
广州恩杰洗涤设备制造有限公司
huanbian,广州, 中国 CN 1st
地址: huanbian,广州, 中国
价钱 USD 1.55 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sunny sun
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 13.51 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: christine
 • 付款方式: 询单
广州英迪洗涤机械有限公司
No183, Lanbei Road, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou,广州, 中国 CN 1st
地址: No183, Lanbei Road, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou,广州, 中国
价钱 USD 17.47 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Eria
 • 付款方式: 询单
宁波超级电气制造。有限公司
Weisan Road NO.33th Beilun Distric,宁波, 中国 CN 1st
地址: Weisan Road NO.33th Beilun Distric,宁波, 中国
价钱 USD 1.81 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong
 • 付款方式: 询单
宁波超级电气制造有限公司
No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国 CN 1st
地址: No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国
价钱 USD 17.68 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong
 • 付款方式: 询单
宁波超级电气制造有限公司
No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国 CN 1st
地址: No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国
价钱 USD 19.01 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong
 • 付款方式: 询单
宁波超级电气制造有限公司
No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国 CN 1st
地址: No.33th Weisan Road , Xiaogang ,Beilun District,宁波, 中国
价钱 USD 9.61 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: tina
 • 付款方式: 询单
上海丽晶洗涤设备有限公司
No.706 Hongyun Rd,上海, 中国 CN 1st
地址: No.706 Hongyun Rd,上海, 中国
价钱 USD 8.77 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jacky Lee
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 20.72 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: olivia
 • 付款方式: 询单
广州恩杰杰洗涤设备制造有限公司
ENEJEAN Commercial Building NO.6 Baiyun 3rd Line Hebian Road Jiahe Street Baiyun District Guangzhou,潮州, 中国 CN 1st
地址: ENEJEAN Commercial Building NO.6 Baiyun 3rd Line Hebian Road Jiahe Street Baiyun District Guangzhou,潮州, 中国
价钱 USD 12.2 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: liz
 • 付款方式: 询单
飞鱼洗衣机
NO 580 xinfeng rd,上海, 中国 CN 1st
地址: NO 580 xinfeng rd,上海, 中国
价钱 USD 20.65 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lesley
 • 付款方式: 询单
上海福特洗涤机械有限公司
San tuan village,上海, 中国 CN 1st
地址: San tuan village,上海, 中国
价钱 USD 11.15 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tina
 • 付款方式: 询单
广州新一洗涤设备有限公司
Dongcun Industrial park, Shawan Town, Panyu District,广州, 中国 CN 1st
地址: Dongcun Industrial park, Shawan Town, Panyu District,广州, 中国
价钱 USD 8.51 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Bosco
 • 付款方式: 询单
广州市利景洗涤设备有限公司
Main Financial Lane,潮州, 中国 CN 1st
地址: Main Financial Lane,潮州, 中国
价钱 USD 8.84 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Wei yi Xia
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务