div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "air conditioner units"
12 找到的产品
价钱 USD 210 /Pieces
最低 命令: 75
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Eric
 • 付款方式: 询单
浙江兴鹏铜材集团有限公司
Tangpu Town Industry Park,上虞, 中国 CN
地址: Tangpu Town Industry Park,上虞, 中国
价钱 USD 210 /Pieces
最低 命令: 75
 • 反应速度: 100%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: eric wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 200 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: j
 • 付款方式: 询单
浙江周州帆有限公司
Shuicang industry zone of Daxi,温岭市, 中国 CN 1st
地址: Shuicang industry zone of Daxi,温岭市, 中国
价钱 USD 190 /Pieces
最低 命令: 50
 • 反应速度: 71%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jeffrey
 • 付款方式: 询单
浙江国际经济技术有限公司
Mateng,杭, 中国 CN 1st
地址: Mateng,杭, 中国
价钱 USD 200 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: ding
 • 付款方式: 询单
浙江春晖智能控制有限公司
no.288 Chunhui industrial Road,Shangyu Economy Developing Zone,Zhejiang,China,绍兴, 中国 CN 1st
地址: no.288 Chunhui industrial Road,Shangyu Economy Developing Zone,Zhejiang,China,绍兴, 中国
价钱 USD 200 /Pieces
最低 命令: 60
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cherry
 • 付款方式: 询单
4 Gangqian Rd.,Beijiao Industrial Zone,北京, 中国 CN 1st
地址: 4 Gangqian Rd.,Beijiao Industrial Zone,北京, 中国
价钱 USD 200 /Pieces
最低 命令: 75
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sophia
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 190 /Pieces
最低 命令: 30
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sophia
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 190 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Nora Gao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 210 /Pieces
最低 命令: 75
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ay
 • 付款方式: 询单
深圳市金华利制冷设备有限公司
jinhai,深圳, 中国 CN 1st
地址: jinhai,深圳, 中国
价钱 USD 200 /Pieces
最低 命令: 70
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ellie Li
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 370 /Set
最低 命令: 30
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Andy Huang
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家
* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心
B2B 服务